Måler email

Når vi i anden anledning har aflæst en større gruppe af vores vandmålere, har vi mulighed for at sende en email til ejeren / beboeren med oplysning om målervisningen ved aflæsningen.

Bestyrelsen påtager sig ikke, at aflæse målere kun med det formål at sende orientering til ejerne.

Denne service kan ikke erstatte, at alle bør aflæse deres måler regelmæssigt for at opdage en mindre vandlækage (der bliver til mange m3 over tid) i tide.

Tilmeld dig til vores email-liste

Udfyld mindst email-adresse, vejnavn og nummer og enten kundenummer eller målernummerSystemet er endnu ikke fuldt automatiseret. Hvis ud oplever problemer med formularen, kan du sende en mail med oplysningerne til vand@msbvand.dk.

Afmelding fra servicen sker også med en mail til vand@msbvand.dk.

Systemet skal kende enten kundenummer eller målernummer for at kunne kombinere aflæsningen med din email-adresse.
Kundenummeret er 4-cifret og første karakter er 1.
Målernummeret er 8-cifret og første karakterer er 63.
Begge kan findes på den årlige opkrævning, som udsendes i januar/februar.