Takstblad

for Mosebølle Vandværk

Vandafgift opkræves 1 gang årligt og følger kommunens aflæsning til spildevandsafgift pr. 31/12. Opkrævning udsendes via Betalingsservice til betaling i februar 2024 for forbrug i 2023.

Takster for forsyningsåret 2024/2025 se takstblad
Kommunens godkendelse af takstbladet.
Det er nødvendigt at hæve m3-prisen til 11 kr. excl. moms pga en stor stigning fra NK-Forsyning.
Det faste bidrag må hæves til 800 kr. for at dække vores stigende faste omkostninger.

Vi udsender ikke a’conto-opkrævninger.

 

—————————————————————————————
Takster for forsyningsåret 2023/2024 excl. moms, (bortset fra grundvandsgebyret uændret fra forsyningsåret 2022/23):

Driftsudgift 1/4 2023 – 31/3 2024 700 kr. pr. ejendom
Vandforbrug 1/1 2023 – 31/12 2023 8,50 kr. pr. m3.
Vandmiljøafgift (afledningsført vand) til staten 1/1 2023 – 31/12 2023 6,37 kr. pr. m3.
Tilslutningsafgift 15.000 kr. pr. boligenhed.

Vandværket har igangværende forhandlinger med NK Forsyning A/S og Faxe Vandforsyning A/S om deres overtagelse af vandværket.
Såfremt de forhandlinger fører til en nedlæggelse af Mosebølle Vandværk, kan det medføre generalforsamlingsbeslutning om ændringer i vores opkrævninger for de aktuelle år.

Ved tilslutning af ejendomme, som ikke ligger ved vores forsyningsnet opkræves gravearbejde og ledning særskilt.

Rykkerafgift ved for sen betaling kr. 100 pr. rykker samt udgift til porto.

Gebyr for aflæsningskort til vandmåler, der er placeret, så den ikke kan fjernaflæses kr. 350 excl. moms.
Gebyr for manglende selvaflæsning af vandmåleren kr. 350 excl. moms.

Lukkegebyr (ved manglende betaling) kr. 250 excl. moms.
Genåbningsgebyr kr. 600 excl. moms.
Godkendelse takstblad 2023
—————————————————————————————
Takster for forsyningsåret 2022/2023 excl. moms, (bortset fra grundvandsgebyret uændret fra forsyningsåret 2021/22):

Driftsudgift 1/4 2022 – 31/3 2023 700 kr. pr. ejendom
Vandforbrug 1/1 2022 – 31/12 2022 8,50 kr. pr. m3.
Vandmiljøafgift (afledningsført vand) til staten 1/1 2022 – 31/12 2022 6,37 kr. pr. m3.
Tilslutningsafgift 15.000 kr. pr. boligenhed.

Ved tilslutning af ejendomme, som ikke ligger ved vores forsyningsnet opkræves gravearbejde og ledning særskilt.

Rykkerafgift ved for sen betaling kr. 100 pr. rykker samt udgift til porto.

Gebyr for aflæsningskort til vandmåler, der er placeret, så den ikke kan fjernaflæses kr. 350 excl. moms.
Gebyr for manglende selvaflæsning af vandmåleren kr. 350 excl. moms.

Lukkegebyr (ved manglende betaling) kr. 250 excl. moms.
Genåbningsgebyr kr. 600 excl. moms.
Godkendelse af takstblad 2022
—————————————————————————————
Takster for forsyningsåret 2021/2022 excl. moms, (bortset fra grundvandsgebyret uændret fra forsyningsåret 2020/21):

Bidrag til grundvandsbeskyttelse til staten kr. 0,19 + moms pr. m3 jfr. nedenfor er iflg. gældende lovgivning kr. 0 fra 1/1 2021. Der er fremsat lovforslag om, at det fra 1/2 2021 igen bliver kr. 0,19 pr. m3. Vedtages lovforslaget forventes opkrævning af 11/12 = kr. 0,174 excl. moms i 2021.

Driftsudgift 1/4 2021 – 31/3 2022 700 kr. pr. ejendom
Vandforbrug 1/1 2021 – 31/12 2021 8,50 kr. pr. m3.
Vandmiljøafgift (afledningsført vand) til staten 1/1 2021 – 31/12 2021 6,18 kr. pr. m3.
Grundvandsbeskyttelse til staten 1/2 2021 – 31/12 2021 0,19 kr. pr. m3.
Tilslutningsafgift 15.000 kr. pr. boligenhed.

Ved tilslutning af ejendomme, som ikke ligger ved vores forsyningsnet opkræves gravearbejde og ledning særskilt.

Rykkerafgift ved for sen betaling kr. 100 pr. rykker samt udgift til porto.

Gebyr for aflæsningskort til vandmåler, der er placeret, så den ikke kan fjernaflæses kr. 350 excl. moms.
Gebyr for manglende selvaflæsning af vandmåleren kr. 350 excl. moms.

Lukkegebyr (ved manglende betaling) kr. 250 excl. moms.
Genåbningsgebyr kr. 600 excl. moms.

NK-Forsyning har endnu ikke offentliggjort deres priser for 2021. Hvis vores købspris for vand derfra ændres, må påregnes en tilsvarende ændring i vores m3-pris.
Godkendelse af takstblad 2021

Takster for forsyningsåret 2020/2021 excl. moms, (uændret fra forsyningsåret 2019/20):

Driftsudgift 1/4 2020 – 31/3 2021 700 kr. pr. ejendom
Vandforbrug 1/1 2020 – 31/12 2020 8,50 kr. pr. m3.
Vandmiljøafgift til staten 1/1 2020 – 31/12 2020 6,18 kr. pr. m3.
Drikkevandsbidrag til staten 1/1 2020 – 31/12 2020 0,19 kr. pr. m3.
Tilslutningsafgift 15.000 kr. pr. boligenhed.

Ved tilslutning af ejendomme, som ikke ligger ved vores forsyningsnet opkræves gravearbejde og ledning særskilt.

Rykkerafgift ved for sen betaling kr. 100 pr. rykker samt udgift til porto.

Gebyr for aflæsningskort til vandmåler, der er placeret, så den ikke kan fjernaflæses kr. 350 excl. moms.
Gebyr for manglende selvaflæsning af vandmåleren kr. 350 excl. moms.

Lukkegebyr (ved manglende betaling) kr. 250 excl. moms.
Genåbningsgebyr kr. 600 excl. moms.

NK-Forsyning har endnu ikke offentliggjort deres priser for 2020. Hvis vores købspris for vand derfra ændres, må påregnes en tilsvarende ændring i vores m3-pris.

Takster for forsyningsåret 2019/2020 excl. moms, (uændret fra forsyningsåret 2018/19):

Driftsudgift 1/4 2019 – 31/3 2020 700 kr. pr. ejendom
Vandforbrug 1/1 2019 – 31/12 2019 8,50 kr. pr. m3.
Vandmiljøafgift til staten 1/1 2019 – 31/12 2019 6,18 kr. pr. m3.
Drikkevandsbidrag til staten 1/1 2019 – 31/12 2019 0,19 kr. pr. m3.
Tilslutningsafgift 15.000 kr. pr. boligenhed.

Ved tilslutning af ejendomme, som ikke ligger ved vores forsyningsnet opkræves gravearbejde og ledning særskilt.

Rykkerafgift ved for sen betaling kr. 100 pr. rykker samt udgift til porto.

Gebyr for aflæsningskort til vandmåler, der er placeret, så den ikke kan fjernaflæses kr. 350 excl. moms.
Gebyr for manglende selvaflæsning af vandmåleren kr. 350 excl. moms.

Lukkegebyr (ved manglende betaling) kr. 250 excl. moms.
Genåbningsgebyr kr. 600 excl. moms.

Godkendelse af takstblad-2019

Takster for forsyningsåret 2017/2018 er uændrede fra forsyningsåret 2016/17 excl. moms:

Driftsudgift 1/4 2016 – 31/3 2017 700 kr. pr. ejendom
Vandforbrug 1/1 2016 – 31/12 2016 8,50 kr. pr. m3.
Vandmiljøafgift til staten 1/1 2016 – 31/12 2016 5,86 kr. pr. m3.
Drikkevandsbidrag til staten 1/1 2016 – 31/12 2016 0,39 kr. pr. m3.
Tilslutningsafgift 15.000 kr. pr. boligenhed.

Ved tilslutning af ejendomme, som ikke ligger ved vores forsyningsnet opkræves gravearbejde og ledning særskilt.

Rykkerafgift ved for sen betaling kr. 100 pr. rykker.

Gebyr for aflæsningskort til vandmåler, der er placeret, så den ikke kan fjernaflæses kr. 350 excl. moms.
Gebyr for manglende selvaflæsning af vandmåleren kr. 350 excl. moms.

Lukkegebyr (ved manglende betaling) kr. 250 excl. moms.
Genåbningsgebyr kr. 600 excl. moms.

Godkendelse af takstblad 2016

 

Takster gældende for forsyningsåret 2015/2016 excl. moms – Opkrævning udsendes via Betalingsservice til betaling i februar 2016:

Driftsudgift 1/4 2015 – 31/3 2016 700 kr. pr. ejendom
Vandforbrug 1/1 2015 – 31/12 2015 8,50 kr. pr. m3.
Vandmiljøafgift til staten 1/1 2015 – 31/12 2015 5,86 kr. pr. m3.
Drikkevandsbidrag til staten 1/1 2015 – 31/12 2015 0,67 kr. pr. m3.
Tilslutningsafgift 15.000 kr. pr. boligenhed.

Ved tilslutning af ejendomme, som ikke ligger ved vores forsyningsnet opkræves gravearbejde og ledning særskilt.

Rykkerafgift ved for sen betaling kr. 100 pr. rykker.

Gebyr for aflæsningskort til vandmåler, der er placeret, så den ikke kan fjernaflæses kr. 350 excl. moms.
Gebyr for manglende selvaflæsning af vandmåleren kr. 350 excl. moms.

Lukkegebyr (ved manglende betaling) kr. 250 excl. moms.
Genåbningsgebyr kr. 600 excl. moms.

Kommunens godkendelse af takstbladet 2015

Takster gældende for forsyningsåret 2013/2014 excl. moms:

Driftsudgift 1/4 2013 – 31/3 2014 700 kr. pr. ejendom
Vandforbrug 1/1 2013 – 31/12 2013 10,00 kr. pr. m3.
Vandmiljøafgift til staten 1/1 2013 – 31/12 2013 5,46 kr. pr. m3.
Drikkevandsbidrag til staten 1/1 2013 – 31/12 2013 0,67 kr. pr. m3.
Tilslutningsafgift 15.000 kr. pr. boligenhed

Rykkerafgift ved for sen betaling kr. 100 pr. rykker.

Gebyr for manglende selvaflæsning af vandmåleren kr. 350 excl. moms.

Lukkegebyr (ved manglende betaling) kr. 375 excl. moms.
Genåbningsgebyr kr. 375 excl. moms.
Kommunens godkendelse af takstbladet 2013

Takster gældende for forsyningsåret 2012/2013 excl. moms:

Driftsudgift 1/4 2012 – 31/3 2013 700 kr. pr. ejendom
Vandforbrug 1/1 2012 – 31/12 2012 6 kr. pr. m3.
Vandmiljøafgift til staten 1/1 2012 – 31/12 2012 5,23 kr. pr. m3.
Drikkevandsbidrag til staten 1/1 2012 – 31/12 2012 0,67 kr. pr. m3.
Tilslutningsafgift 15.000 kr. pr. boligenhed

Rykkerafgift ved for sen betaling kr. 100 pr. rykker.

Gebyr for manglende selvaflæsning af vandmåleren kr. 350 excl. moms.

Lukkegebyr (ved manglende betaling) kr. 375 excl. moms.
Genåbningsgebyr kr. 375 excl. moms.

Betaling sker bagud for det foregående års forbrug. Ved manglende betaling, som har nødvendig­gjort lukning af vandforsyningen til forbrugsstedet, kan bestyrelsen forlange betaling af et a’conto­beløb svarende til den forventede betaling for det igangværende år, før genåbning af vand­for­sy­nin­gen.

 

Ved ejendomshandler udsendes opkrævning til den ejer, som er meddelt til bestyrelsen ved den årlige opkrævning.

Vandværket udsender ikke særskilte opkrævninger til køber eller sælger i en ejendomshandel. Ved en fordeling af den årlige vand-udgift imellem køber og sælger bør tages hensyn til, at de faste bidrag dækker vandværkets regnskabsår 1/4 – 31/3, mens m3-udgifterne dækker måler-aflæsningsåret, i øjeblikket  1/1 – 31/12.

Kommunens godkendelse af takstbladet 2012

 

Takster gældende for forsyningsåret 2011/2012 excl. moms:

Driftsudgift 1/4 2011 – 31/3 2012 (uændret siden 2004) 600 kr. pr. ejendom
Indvindingsafgift 1/4 2011 – 31/3 2012 (uændret siden 2004) 30 kr. pr. ejendom
Vandforbrug 1/1 2011 – 31/12 2011 (uændret siden 2004) 5 kr. pr. m3.
Vandmiljøafgift til staten 1/1 2011 – 31/12 2011 (uændret siden 2004) 5 kr. pr. m3.
Tilslutningsafgift 15.000 kr. pr. boligenhed

Kommunens godkendelse af takstbladet 2011

 

En tanke om “Takstblad

  1. Pingback: Nyt takstblad | Mosebølle Vandværk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *