Slutopgørelse ved ejerskifte

Vandafgift opkræves 1 gang årligt og følger kommunens aflæsning til spildevandsafgift pr. 31/12.

Samtidig opkræves det faste bidrag, som dækker vandværkets aktuelle regnskabsår 1/4 2022 – 31/3 2023.

Opkrævning udsendes omkring 15/2 2023.

Vi udsender ikke a’conto-opkrævninger.
Vandværkets beskedne administration giver ikke plads til, at udarbejde slutopgørelser ved ejerskifte. Regning for årets vandforbrug sendes til ejendommens ejer på tidspunktet for regningsskrivningen.
Dette excel-regneark
kan hjælpe ved beregning af en refusionsopgørelse mellem køber og sælger. Hvis oplysning om vandmålerens stand ved seneste aflæsning er gået tabt, kan kassereren kontaktes pr. e-mail.
Vandværket får ikke automatisk meddelelse om ejerskifter, så send os en e-mail.

6.07.2019 mc.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *