Generalforsamling 4/6 2011

Se referat af generalforsamlingen

Vandværkets ordinære generalforsamling blev holdt 4/6 kl. 10.00 i Roholte Forsamlingshus. Der var ca. 50 deltagere.

Generalforsamlingen indledtes med 1 minuts stilhed til minde om John Backmann, bestyrelsesmedlem og vandværkspasser, der døde i april.

Under formandens beretning var som annonceret i dagsordenen en drøftelse  af vandværkets fremtid. Skal vi investere ca. kr. 200.000 i et tidssvarende fuldautomatisk styresystem, eller skal vi overgå til vandforsyning fra et andet vandværk. Efter en længere diskussion var der en vejledende afstemning ved håndsoprækning. 28 for at investere i nyt styresystem og 18 for, nærmere at undersøge mulighederne for forsyning fra andet vandværk.

Vedtægterne blev ændret på et enkelt punkt. Fremover skal forslag fra medlemmerne indgives senest 30/4.

Til betyrelsen genvalgtes Kurt Solbjerg, Jan Schneider og Hugo Christensen. Som suppleant nyvalg af Frank Høj Jensen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *