Generalforsamling 13/6 2021

Generalforsamlingen 2021 afholdes søndag 13/6 kl. 10.00 i Roholte Aktivitetshus.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning.
3) Regnskab.
Regnskabet vil foreligge i papirudgave ved generalforsamlingen.

4) Indkomne forslag.

5) Valg til bestyrelse.

På valg er:
Kurt Solbjerg-Nielsen ( modtager genvalg )
Jan Schneider ( modtager ikke genvalg ), der skal derfor vælges et nyt bestyrelsesmedlem.
Hugo Christensen ( modtager genvalg )
Suppleant, Frank Høj Jensen. ( modtager ikke genvalg )
Bestyrelsen foreslår Jan Schneider som ny suppleant.

6) Valg af revisor.
7) Eventuelt.

Ang. Corona: De generelle retningslinjer vil være gældende, det vil sige at alle bærer mundbind/ visir og overholder afstandskrav.

Dagsorden offentliggjort 29/5 2021.

(Dato meddelt på hjemmesiden 20/12 2020).

Generalforsamling 16/8 2020

Mosebølle Vandværks generalforsamling afholdes søndag 16/8 2020 kl. 10.00 i Roholte Aktivitetscenter.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Regnskab (regnskabet vil foreligge i papirudgave ved generalforsamlingen).
  4. Indkomne forslag (ingen).
  5. Valg til bestyrelse (på valg Svend Wedege, Morten Christensen, Suppleant, Frank Høj Jensen).
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt.

I år holdes grundejerforeningens generalforsamling IKKE samme dag.

Dato meddelt 25/7 2020
Dagsorden tilføjet 26/7 2020
Bestyrelsen

Generalforsamling 2017

blev afholdt 11/6 2017.

På generalforsamlingen blev Kurt Solbjerg, Jan Schneider og Hugo Christensen genvalgt til bestyrelsen.

Forslaget om vedtægtsændring blev vedtaget. Vedtægternes § 8, 3. afsnit lyder nu:

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved meddelelse på vandværkets hjemmeside og udsendelse af emails til registrerede email-adresser.

Dvs. at der fremover ikke vil blive indbudt til generalforsamlingen på papir til den enkelte andelshaver.
Fremover bliver indbydelsen udsendt på email og bekendtgjort på hjemmesiden. Det er derfor vigtigt at meddele sin mail-adresse ved at skrive til vandværket på vand@msbvand.dk.