Ekstraordinær generalforsamling 28/4 2024 kl. 13.00

Til andelshavere i Mosebølle Vandværk

På den ekstraordinære generalforsamling i maj 2023 fik bestyrelsen mandat til at færdigforhandle en kontrakt med Orup Vandværk om sammenlægning.
Desværre har bestyrelsen ikke kunne afslutte forhandling med Orup Vandværk ud fra det oplæg som lå til grund for mandatet.

Derfor indkaldes til:
Ekstraordinær generalforsamling søndag den 28. april 2024
kl. 13.00 i Roholte Aktivitetshus (forsamlingshuset).

Dagsorden:
1) Valg af dirigent.

2) Valg af stemmetællere.

3) Bestyrelsens fremlæggelse af vandværkets muligheder.
1 – Sammenlægning med NK-Forsyning, se bilag 1
2 – Sammenlægning med Orup Vandværk, se bilag 2
3 – Forsættelse som selvstændigt vandværk med nye bestyrelsesmedlemmer, se bilag 3

Bestyrelsen anbefaler sammenlægning med NK-Forsyning og generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at færdigforhandle en overdragelseskontrakt.

4) Afstemning.

På bestyrelsens vegne
Kurt Solbjerg-Nielsen
formand
tlf. 3024 9220

Indkaldelse og dagsorden med bilag

Vandværkets fremtid

Sammenlægningen med Orup Vandværk kan ikke gennemføres indenfor betingelserne, som lå til grund for generalforsamlingsbeslutningen 20/5 2023.

Den forventede aftale med Orup Vandværk, som blev fremlagt og vedtaget på den ekstraordinær generalforsamling 20/5, kan alligevel ikke blive til en kontrakt om sammenlægning.

Bestyrelsen er derfor igen gået igang med vandværkets fremtidsmuligheder. Andelshaverne vil blive orienteret og indkaldt til generalforsamling, når bestyrelsen har afdækket mulighederne.

12/11 2023 bestyrelsen

 

Ekstraordinær generalforsamling 20/5 2023

Til andelshaverne i Mosebølle Vandværk

Igennem de sidste 2 år har bestyrelsen forhandlet med NK-Forsyning, Faxe Forsyning og senest Orup Vandværk om overdragelse af vandværket. Hvis vandværket skal fortsætte som selvstændigt, skal generalforsamlingen 11/6 vælge mindst 3 nye bestyrelsesmedlemmer.  Derfor indkaldes til

ekstraordinær generalforsamling lørdag den 20. maj 2023 kl. 10.00 i Roholte Aktivitetshus (forsamlingshuset).

Dagsorden::

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Bestyrelsens fremlæggelse af vandværkets muligheder, bilag 1 og bilag 2
  1 – Fortsættelse som selvstændigt vandværk med nye bestyrelsesmedlemmer
  2 – Sammenlægning med Orup Vandværk, se bilag 3
  3 – Sammenlægning med NK-Forsyning, se bilag 4
 4. Valg imellem de 3 muligheder.
 5. Bemyndigelse til bestyrelsen
  1: Ved valg af punkt 1 vælges ny bestyrelse på ordinær generalforsamling 11/6.
  2: Ved valg af punkt 2 bemyndiges den siddende bestyrelse til at afslutte forhandlingerne med Orup Vandværk og på ordinær generalforsamling 11/6 vælges op til 2 medlemmer til Orup Vandværks bestyrelse.
  3: Ved valg af punkt 3 bemyndiges den siddende bestyrelse til at afslutte forhandlingerne med NK-Forsyning.

Bestyrelsen

Generalforsamlingsindkaldelse med dagsorden
Bilag 1 orientering fra bestyrelsen
Bilag 2 oversigt over økonomi
Bilag 3 information om Orup Vandværk
Bilag 4 orientering om NK-Forsyning

Referat af den ekstraordinære generalforsamling

Offentliggjort 5/5 2023 kl. 22.30.

Stop for egen produktion af vand

Forsyningen fra vandværket i Brøderup har fungeret i over en uge uden nogen kommentarer eller reaktioner fra forbrugerne.

Vi har således konkluderer at hele vores ledningsnet kan forsynes med et tilfredsstillende vandtryk uden brug af pumperne på vores vandværk.

Derfor er vi fortsat med projektet som blev vedtaget på generalforsamlingen, og har stoppet produktionen på vores eget vandværk og fra vores boringer.

Sammenkobling gennemført

Idag 9/10 kl. 12.30 blev vores ledningsnet sammenkoblet med NK-Vands vandværk i Brøderup.

Den store tvivl har været om vandtrykket på Egemosevej og Sivet. Det ser ud til at det er faldet med omkring 0,3 bar eller ca. 8%. Da faldet svarer til, hvad trykket har været sat op siden juli for at teste vores ledningsnet, anser vi ændringen for acceptabel.

Vores eget vandværk er koblet fra og sat i venteposition indtil vi kan afgørende, om det helt skal lukkes ned.