Generalforsamling 13/6 2021

Generalforsamlingen 2021 afholdes søndag 13/6 kl. 10.00 i Roholte Aktivitetshus.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning.
3) Regnskab.
Regnskabet vil foreligge i papirudgave ved generalforsamlingen.

4) Indkomne forslag.

5) Valg til bestyrelse.

På valg er:
Kurt Solbjerg-Nielsen ( modtager genvalg )
Jan Schneider ( modtager ikke genvalg ), der skal derfor vælges et nyt bestyrelsesmedlem.
Hugo Christensen ( modtager genvalg )
Suppleant, Frank Høj Jensen. ( modtager ikke genvalg )
Bestyrelsen foreslår Jan Schneider som ny suppleant.

6) Valg af revisor.
7) Eventuelt.

Ang. Corona: De generelle retningslinjer vil være gældende, det vil sige at alle bærer mundbind/ visir og overholder afstandskrav.

Dagsorden offentliggjort 29/5 2021.

(Dato meddelt på hjemmesiden 20/12 2020).

Generalforsamling 16/8 2020

Mosebølle Vandværks generalforsamling afholdes søndag 16/8 2020 kl. 10.00 i Roholte Aktivitetscenter.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Regnskab (regnskabet vil foreligge i papirudgave ved generalforsamlingen).
  4. Indkomne forslag (ingen).
  5. Valg til bestyrelse (på valg Svend Wedege, Morten Christensen, Suppleant, Frank Høj Jensen).
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt.

I år holdes grundejerforeningens generalforsamling IKKE samme dag.

Dato meddelt 25/7 2020
Dagsorden tilføjet 26/7 2020
Bestyrelsen