Opkrævninger for 2016

Opkrævningerne for 2016 skulle have været udsendt med Betalingsservice i februar 2017 til betaling 16/2. Noget er gået galt et sted i kommunikationen mellem vores system og Betalingsservice, så de ikke er kommet med.

Forbrugere, som ikke er tilmeldt Betalingsservice får snarest tilsendt et girokort, mens forbrugere, der er tilmeldt Betalingsservice bliver opkrævet 1/3 2017.

Årsaflæsning pr. 1/1 2017

En af de første dage i januar aflæser vandværket alle målernes målerstand ved årsskiftet ved fjernaflæsning.

Aflæsningen bruges til udsendelse af opkrævningerne for 2016 i februar 2017 og til Faxe Forsynings opkrævning af spildevandsafgift.

Forbrugere, der har tilmeldt sig orientering fra vandværket vil modtage en email med resultatet af aflæsningen af deres måler.

Nye takster 2013

NK Vand har varslet en kraftig forhøjelse af prisen på vandet, vi køber af dem. På generalforsamlingen i juni 2012 forventede vi at skulle hæve m3-prisen fra 6 til 8 kr. efter lukningen af vores egen produktion, men på grund af NK Vands store prisstigning har bestyrelsen istedet været nødt til at hæve m3-prisen til 10,00 kr. Hertil kommer vandaftgiften og drikkevandsafgiften til Staten, som samtidig stiger med 0,23 kr.

Takster gældende for forsyningsåret 2013/2014 excl. moms:

Driftsudgift 1/4 2013 – 31/3 2014 700 kr. pr. ejendom
Vandforbrug 1/1 2013 – 31/12 2013 10,00 kr. pr. m3.
Vandmiljøafgift til staten 1/1 2013 – 31/12 2013 5,46 kr. pr. m3.
Drikkevandsbidrag til staten 1/1 2013 – 31/12 2013 0,67 kr. pr. m3.
Tilslutningsafgift 15.000 kr. pr. boligenhed

Rykkerafgift ved for sen betaling kr. 100 pr. rykker.

Gebyr for manglende selvaflæsning af vandmåleren kr. 350 excl. moms.

Lukkegebyr (ved manglende betaling) kr. 375 excl. moms.
Genåbningsgebyr kr. 375 excl. moms.

Ændring af takster

På grund af stigning i statens vandafgift og for at dække større udgifter til vedligeholdelse, teknisk assistance ved drift af vandværket og udgifter omkring sænkning af flourid-indholdet i boringerne, forhøjer Mosebølle Vandværk taksterne efter at de har været uændrede siden 2004:

Det faste bidrag fra kr. 630,00 til kr. 700,00 pr. år excl. moms med virkning fra 1/4 2012.
Bidraget pr. m3 fra kr. 5,00 til kr. 6,00 excl. moms med virkning fra 1/1 2012.
Grøn vandafgift til staten fra kr. 5,00 til kr. 5,23 excl. moms pr. m3 fra 1/1 2012.
Nyt drikkevandsbidrag til staten kr. 0,67 excl. moms pr. m3 fra 1/1 2012.

Betalingsservice-opkrævning mangler oplysninger

En teknisk fejl ved overførslen af opkrævningerne til Betalingsservice betyder, at kun de første 250 karakterer af opkrævningen kom med.

Fejlen påvirker ikke det beløb, som skal opkræves, men forklaringen på, hvordan beløbet er sammensat, mangler.

Sammen med indkaldelsen til generalforsamling og årsregnskabet vil vi udsende den specifikation af din regning, du mangler. Hvis du skal bruge specifikationen nu, så send en mail til vand@msbvand.dk eller ring 56725248 eller 20496334.

Morten Christensen