Vandafbrydelse

Vi har haft en afbrydelse i vandforsyningen ca. fra kl. 18.30 søndag 8/5.

Afbrydelsen skyldtes at der ikke var produceret tilstrækkelig rent vand fra boringerne til rentvandstanken. Det formodes at være på grund af et uheldigt sammentræf med en mekanisk føler i tanken.

Kl. 21.30 var der produceret tilstrækkelig med vand til, at der igen kunne sendes vand ud i forsyningsnettet.

viagra