Årsaflæsning pr. 1/1 2017

En af de første dage i januar aflæser vandværket alle målernes målerstand ved årsskiftet ved fjernaflæsning.

Aflæsningen bruges til udsendelse af opkrævningerne for 2016 i februar 2017 og til Faxe Forsynings opkrævning af spildevandsafgift.

Forbrugere, der har tilmeldt sig orientering fra vandværket vil modtage en email med resultatet af aflæsningen af deres måler.

Aflæsning af målerne

Siden onsdag/torsdag i uge 39 har forbruget været højere end normalt, især om natten. Ca 400 ltr pr time eller 10 m3 pr døgn mere end normalt.

Mandag 3/10 er alle vandmålerne aflæst og en ejendom med usædvanligt forbrug fundet. Ejeren er kontaktet.

(Forbrugere der har tilmeldt deres emailadresse, har fået mail med resultatet af deres aflæsning.)