Vandværkets situation

I 2011 har vandværket været ramt af flere driftsforstyrrelser end vi er vant til. Mange af dem skyldes ledningsbrud og f.eks. fejl på SEAS ledningsnet, mens andre har haft forbindelse til arbejdet med vandværket og et forældet styresystem.

Som det er de fleste af forbrugerne bekendt, har vandværket i en lang årrække haft et fluorid-indhold i det færdigbehandlede vand, som ligger en smule over grænseværdien.

Efter krav fra kommunen har vi de sidste 2 år arbejdet på at bringe fluorid-indholdet under grænseværdien. Vores rådgivere forventer, det kan lykkes ved at ændre i indretningen og styringen af råvandsboringerne. Frem til nu er de 2 boringer blevet hævet, så de suger fra et højere vandlag og vandet hentes op fra boringerne over en længere periode. Rådgiverne kan imidlertid ikke give garantier for, hvor meget det forbedrer fluorid-tallet, og hvor længe effekten vil holde.

Der skal nu investeres ca. kr. 200.000 i et nyt tidssvarende styresystem til vandværket, for at faldet i flourid-indhold kan opnås og fastholdes. På vandværkets generalforsamling 4/6 blev det drøftet om vi skulle investere i værket eller søge samarbejde med et nabovandværk. Ved en vejledende afstemning på generalforsamlingen var der et større flertal for at investere i vores eget vandværk.

Før bestyrelsen kan beslutte at investere størstedelen af vandværkets opsparing i et nyt styresystem, skal vi se nogle vandprøver, som viser at fluorid-tallet er så langt under grænseværdien, at vi kan forvente det forbliver under grænsen i en længere periode. De analyser har vi endnu ikke opnået, og derfor kæmper vi i øjeblikket med et gammelt og nedslidt styresystem, som ikke giver mulighed for at overvåge vandværket, og f.eks. opdage et forøget vandforbrug fra et ledningsbrud, før værkets reserve af vand er brugt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *