Dagsorden til generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling afholdes søndag den 17. juni 2012 kl. 10.00 i Roholte Forsamlingshus.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.
2) Protokol og formandens beretning.
3) Regnskab.
4) Forslag fra bestyrelsen om nedlæggelse af vandværkets boringer og køb af vand fra NK-Vand med en investering på ca. kr. 250.000.
Yderligere orientering om projektet kan ses på vores hjemmeside www.msbvand.dk.
5) Indkomne forslag.
Ingen
6) Valg til bestyrelse.
På valg er:
Svend Wedege
Morten Christensen
Suppleant, Frank Høj Jensen.
7) Valg af revisor.
8) Eventuelt.

pbv.
Kurt Solbjerg-Nielsen
Rylevej 16
tlf. 3024 9220

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *