Generalforsamling lørdag 4/6 2011

kl. 10.00 i Roholte Forsamlingshus.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.
2) Protokol og formandens beretning.
I forbindelse med formandens beretning ønskes en drøftelse af vandværkets fremtid. Skal vi investere ca. kr. 200.000 i et tidssvarende fuldautomatisk styresystem af vandbeholdningen, eller skal vi nedlægge Mosebølle Vandværk og overgå til vandforsyning fra et andet vandværk.
3) Regnskab.
4) Forslag fra bestyrelsen.
Ændring af vedtægternes § 8, 3. afsnit. Forslag skal afgives til bestyrelsen senest den 30. april (hidtil senest den 1. april).
5) Indkomne forslag. Ingen
6) Valg til bestyrelse.
På valg er:
Kurt Solbjerg
Jan Schneider
Hugo Christensen
Suppleant (nyvalg).
7) Valg af revisor.
8) Eventuelt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *