Aflæsning af vandmålerne 1/1 2024

Alle vandværkets vandmålere skal aflæses pr. 1/1 til brug for årsopgørelsen til forbrugerne.

Vandværket udfører af læsningen af tælleren pr 1/1 som en fjernaflæsning i den første uge af januar. Måleren kan normalt kan aflæses ude fra vejen.

Hvis du ikke får en orientering med målerstand, når din vandmåler bliver aflæst, kan du komme på listen ved at sende en mail til vand@msbvand.dk.

Vandværkets fremtid

Sammenlægningen med Orup Vandværk kan ikke gennemføres indenfor betingelserne, som lå til grund for generalforsamlingsbeslutningen 20/5 2023.

Den forventede aftale med Orup Vandværk, som blev fremlagt og vedtaget på den ekstraordinær generalforsamling 20/5, kan alligevel ikke blive til en kontrakt om sammenlægning.

Bestyrelsen er derfor igen gået igang med vandværkets fremtidsmuligheder. Andelshaverne vil blive orienteret og indkaldt til generalforsamling, når bestyrelsen har afdækket mulighederne.

12/11 2023 bestyrelsen

 

Ordinær generalforsamling 11/6 2023

Ordinær generalforsamling afholdes søndag 11. juni 2023 kl. 10.00 i Roholte Aktivitetshus (forsamlingshuset).

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Regnskab
 4. Procedure for sammenlægningen med Orup vandværk
  -Bestyrelsen fortsætter indtil kontrakten er afsluttet
 5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer til Orups vandværks bestyrelse.
 6. Valg af revisor.
 7. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne
Kurt Solbjerg-Nielsen

Generalforsamlings-indbydelse 2023 ordinær
bestyrelsens beretning 2022-2023
MSBvand_aars_2223
budget-2023-maj
 
Offentliggjort 27/5 kl. 10.50

Generalforsamlingsreferat 2023 offentliggjort 18/6 2023

Ekstraordinær generalforsamling 20/5 2023

Til andelshaverne i Mosebølle Vandværk

Igennem de sidste 2 år har bestyrelsen forhandlet med NK-Forsyning, Faxe Forsyning og senest Orup Vandværk om overdragelse af vandværket. Hvis vandværket skal fortsætte som selvstændigt, skal generalforsamlingen 11/6 vælge mindst 3 nye bestyrelsesmedlemmer.  Derfor indkaldes til

ekstraordinær generalforsamling lørdag den 20. maj 2023 kl. 10.00 i Roholte Aktivitetshus (forsamlingshuset).

Dagsorden::

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Bestyrelsens fremlæggelse af vandværkets muligheder, bilag 1 og bilag 2
  1 – Fortsættelse som selvstændigt vandværk med nye bestyrelsesmedlemmer
  2 – Sammenlægning med Orup Vandværk, se bilag 3
  3 – Sammenlægning med NK-Forsyning, se bilag 4
 4. Valg imellem de 3 muligheder.
 5. Bemyndigelse til bestyrelsen
  1: Ved valg af punkt 1 vælges ny bestyrelse på ordinær generalforsamling 11/6.
  2: Ved valg af punkt 2 bemyndiges den siddende bestyrelse til at afslutte forhandlingerne med Orup Vandværk og på ordinær generalforsamling 11/6 vælges op til 2 medlemmer til Orup Vandværks bestyrelse.
  3: Ved valg af punkt 3 bemyndiges den siddende bestyrelse til at afslutte forhandlingerne med NK-Forsyning.

Bestyrelsen

Generalforsamlingsindkaldelse med dagsorden
Bilag 1 orientering fra bestyrelsen
Bilag 2 oversigt over økonomi
Bilag 3 information om Orup Vandværk
Bilag 4 orientering om NK-Forsyning

Referat af den ekstraordinære generalforsamling

Offentliggjort 5/5 2023 kl. 22.30.

Aflæsning af vandmålerne

Alle vandværkets vandmålere skal aflæses pr. 1/1 til brug for årsopgørelsen til forbrugerne.

Bestyrelsen udfører af læsningen som en fjernaflæsning i den første uge af januar.

Hvis du ikke får en orientering med målerstand, når din vandmåler bliver aflæst, kan du komme på listen ved at sende en mail til vand@msbvand.dk.