Generalforsamling 2012

Generalforsamlingen blev afholdt 17/6 2012 kl. 10.00 i Roholte Forsamlingshus.

Generalforsamlingsreferat 2012

Bestyrelsens forslag om nedlæggelse af vandværkets egen produktion og køb af vand fra NK-Vand med et investeringsbudget på kr. 250.000 blev efter en grundig gennemgang og debat enstemmigt vedtaget.

Forslaget indebærer en forhøjelse af m3-prisen fra 6 til 8 kr. excl. moms, mens det faste bidrag fortsat er kr. 700 excl. moms. Det forventes at investeringen kan afholdes indenfor vandværkets reservebeholdning, men hvis det bliver nødvendigt, kan der ske en ekstraopkrævning på 500 kr. pr. ejendom efter næste generalforsamling.

Svend Wedege og Morten Christensen blev genvalgt til bestyrelsen.
Frank Høj Jensen blev genvalgt som suppleant.

Generalforsamlingen sluttede kl. 11.21