Nye takster 2013

NK Vand har varslet en kraftig forhøjelse af prisen på vandet, vi køber af dem. På generalforsamlingen i juni 2012 forventede vi at skulle hæve m3-prisen fra 6 til 8 kr. efter lukningen af vores egen produktion, men på grund af NK Vands store prisstigning har bestyrelsen istedet været nødt til at hæve m3-prisen til 10,00 kr. Hertil kommer vandaftgiften og drikkevandsafgiften til Staten, som samtidig stiger med 0,23 kr.

Takster gældende for forsyningsåret 2013/2014 excl. moms:

Driftsudgift 1/4 2013 – 31/3 2014 700 kr. pr. ejendom
Vandforbrug 1/1 2013 – 31/12 2013 10,00 kr. pr. m3.
Vandmiljøafgift til staten 1/1 2013 – 31/12 2013 5,46 kr. pr. m3.
Drikkevandsbidrag til staten 1/1 2013 – 31/12 2013 0,67 kr. pr. m3.
Tilslutningsafgift 15.000 kr. pr. boligenhed

Rykkerafgift ved for sen betaling kr. 100 pr. rykker.

Gebyr for manglende selvaflæsning af vandmåleren kr. 350 excl. moms.

Lukkegebyr (ved manglende betaling) kr. 375 excl. moms.
Genåbningsgebyr kr. 375 excl. moms.