Ændring af takster

På grund af stigning i statens vandafgift og for at dække større udgifter til vedligeholdelse, teknisk assistance ved drift af vandværket og udgifter omkring sænkning af flourid-indholdet i boringerne, forhøjer Mosebølle Vandværk taksterne efter at de har været uændrede siden 2004:

Det faste bidrag fra kr. 630,00 til kr. 700,00 pr. år excl. moms med virkning fra 1/4 2012.
Bidraget pr. m3 fra kr. 5,00 til kr. 6,00 excl. moms med virkning fra 1/1 2012.
Grøn vandafgift til staten fra kr. 5,00 til kr. 5,23 excl. moms pr. m3 fra 1/1 2012.
Nyt drikkevandsbidrag til staten kr. 0,67 excl. moms pr. m3 fra 1/1 2012.