Orientering til medlemmerne af Mosebølle Vandværk A.m.b.A.

Baggrund for forslag på generalforsamlingen

Baggrund
Gennem årene er fluoridindholdet i vores vand blevet et problem. Fluoridindholdet har været lige over den af EU fastsatte grænseværdi på 1,5 mg/l., og i 2009 blev vi af Faxe Kommune pålagt at komme ned under max. grænsen indenfor 3 år.
På generalforsamlingen i 2011 forelagde bestyrelsen alternative løsninger og det blev besluttet at vi skulle satse på at beholde vores eget vandværk.

Firmaet Vandteknik, som med held har løst tilsvarende problemer for andre vandværker, har forsøgt at forbedre fluoridtallet hos os. Pt. er tallet netop på grænseværdien, men vi venter at den efter nogle år igen vil være overskredet permanent. Dertil kommer at det elektriske anlæg på vandværket er nedslidt og renoveringsmodent, hvilket vi har konstateret ved alt for mange afbrydelser af vandforsyningen de sidste år.

På baggrund af ovenstående mener bestyrelsen derfor ikke at der skal bruges flere penge og kræfter på at fortsætte med det nuværende system.

Alternative muligheder for at løse problemet er undersøgt. Eksempler kan være at lægge os sammen med Orup eller Leestrup Vandværk eller købe vand fra dem, men de har selv nogle af de samme problemstillinger, og placeringen af vandledningerne gør, at det kan blive en dyr løsning uden sikkerhed for et acceptabelt vandtryk. En ny boring med mulighed for vand med lavere fluoridindhold kan blive meget dyr og der vil være stor usikkerhed om resultatet.

Uanset hvilken løsning vi finder på vandkvaliteten, har vi stadig problemstillingen med jernrør imellem hovedledningerne i vejen og målerbrønden i sommerhusområdet, som gør, at vi skal have en økonomisk reserve til løsning af det problem.

Mellem flere alternativer anbefaler bestyrelsen derfor, at vi køber vandet fra NK-Vand (Næstved kommunale vandforsyning), men at vi distribuerer det selv gennem vores nuværende anlæg. Det nye modificerede anlæg skal så kun udpumpe vandet til forbrugerne. Denne anbefaling fremlægges til vedtagelse på generalforsamlingen i juni 2012.

Hovedtræk i projektet
NK-Vand leverer i dag vand fra Brøderup Vandværk til den del af Strandholm, som ligger i den gamle Rønnede Kommune. Fra deres ledningsnet ved stikvejen til Præstøvej 156-160 nedgraves en 110 mm. ledning langs med Præstøvejs nordlige side på ca. 300 m. og forbindes med vores 75 mm. ledning, som derefter forbindes med den nuværende råvandsledning. Gennem denne ledning ledes vandet til vandværket, som så via pumpene leverer vandet ud til forbrugerne.
Råvandsledningen mod boringerne afblændes og boringerne nedlægges.

Vandværkets installationer renoveres, til kun at kunne udføre udpumpning fra rentvandstanken. Den nye installation skal være udstyret med alarmer og overvågningssystemer, som kan aflæses via internt og mobiltelefon.

canadian pharmacy Atacand

2 tanker om “Orientering til medlemmerne af Mosebølle Vandværk A.m.b.A.

 1. Tak for orienteringen. Kan bestyrelsen uddybe hvorfor vi fortsat behøver et pumpeanlæg, som skal overvåges og vedligeholdes? Kan NK-vand ikke levere det nødvendige vandtryk?

  • Hej Jørgen
   Tak for dit spørgsmål. Der er rart at se at der er nogen som interesserer sig for sagen.
   Først vil jeg sige at det var en fejl at der i orienteringen stod at vi ville bruge rentvandskaret og hydroforen.
   Sagen er den at der har været forskellige løsninger på tapetet og desværre fik vi nævnt en forkert.
   Der er stadig flere modeller på tapetet og alle går på at gå direkte på pumperne eller helt uden om. Vi er stadig i dialog med teknikerne om hvilken løsning vi skal vælge.
   Håber at du er tilfreds med mit svar.
   Med venlig hilsen
   Sv. Wedege
   Mosebølle Vandværk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *