Generalforsamling 2020

Skulle være afholdt søndag 7. juni kl. 10.00 i Roholte Aktivitetshus (forsamlingshuset).

På grund af corona-situationen og forsamlingsforbud udsættes generalforsamlingen på ubestemt tid.

17/5 2020
bestyrelsen

Udsættelse af generalforsamling offentliggjort 17/5 2020
Oprindelig dato offentliggjort 1/1 2020

Generalforsamling 2017

blev afholdt 11/6 2017.

På generalforsamlingen blev Kurt Solbjerg, Jan Schneider og Hugo Christensen genvalgt til bestyrelsen.

Forslaget om vedtægtsændring blev vedtaget. Vedtægternes § 8, 3. afsnit lyder nu:

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved meddelelse på vandværkets hjemmeside og udsendelse af emails til registrerede email-adresser.

Dvs. at der fremover ikke vil blive indbudt til generalforsamlingen på papir til den enkelte andelshaver.
Fremover bliver indbydelsen udsendt på email og bekendtgjort på hjemmesiden. Det er derfor vigtigt at meddele sin mail-adresse ved at skrive til vandværket på vand@msbvand.dk.