Betalingsservice-opkrævning mangler oplysninger

En teknisk fejl ved overførslen af opkrævningerne til Betalingsservice betyder, at kun de første 250 karakterer af opkrævningen kom med.

Fejlen påvirker ikke det beløb, som skal opkræves, men forklaringen på, hvordan beløbet er sammensat, mangler.

Sammen med indkaldelsen til generalforsamling og årsregnskabet vil vi udsende den specifikation af din regning, du mangler. Hvis du skal bruge specifikationen nu, så send en mail til vand@msbvand.dk eller ring 56725248 eller 20496334.

Morten Christensen

18/2 2011: Afbrydelser i vandforsyningen

Den seneste uge har vandforsyningen ikke været så stabil, som den burde.

Som bestyrelsen orienterede om på generalforsamlingen  i juni 2010, skal vandværket finde en løsning på det for høje flourid-niveau. Flourid-tallet for Mosebølle Vandværk har været omkring 1,6 i mange år, mens der fra EU er fastsat en grænseværdi på 1,5. Et højt flourid-tal er almindeligt for vandværker, som henter vandet op fra kalklag, som vi gør.Flourid tilsættes til tandpasta, for at styrke tænderne og vores overskridelsen er altså ikke stor, så derfor er det ikke blevet forlangt, at vi skulle gøre noget ved problemet hidtil. I januar 2010 fik vi så en frist fra kommunen på 3 år til at få flourid-tallet reduceret.

Fourid-tallet kan ikke ændres ved behandlingen af vandet på vandværket. Vores første forsøg på at løse problemet har været en ændring i hvor tit og hvor kraftigt vandet pumpes op af de 2 boringer og op til vandværket. Oppumpningen tager nu længere tid end før hvilket sparer strøm og skulle være gavnligt for flourid-tallet. Det har ikke haft tilstrækkelig effekt.

Derfor er vi nu igang med det andet forsøg. Her bliver pumperne i boringen hævet (ca. 6 meter), så vandet skal blive trukket ud fra et andet lag. Imens teknikerne udskifter og hæver pumpen i boring nr. 1, bruger vi kun nr. 2. I den forbindelse er der opstået en fejl i det elektriske system. Når boring nr. 2 har fyldt renvandstanken op, slår den automatisk fra, så vandværket ikke bliver oversvømmet af vand. I det øjeblik pumpen slår fra, opstår der en fejlstrøm, som får HFI-relæet til at slå ud. Derved er der ikke strøm til pumperne, som sætter tryk på ledningsnettet.

Fejlen blev konstateret i sidste weekend 12-13. februar, og elektrikeren arbejdede på det mandag. Derefter var problemet væk i 3 dage, men her torsdag/fredag er det dukket op igen.

På næste mandag 21/2 tager elektrikeren fat på problemet igen og vil formodentlig udskifte det HFI-relæ, som slå fra uden grund.

Vi kan ikke forudsige om der er en opfyldning af rentvandstanken igang og hvornår rentvandstanken er blevet fyldt, fordi det er afhængigt at forbruget af vand ude hos forbrugerne.

Når John Bachmann bliver klar over, at der ikke er vand længere, ta’r det ham kun få minutter at slå strømmen til igen, og få minutter efter har vi alle vand igen. Måske lidt længere tid hvis det er i natten mørke han skal finde over til vandværket.

Det giver desværre ingen mening at sende en sms ud om disse problemer. Vi har vand igen inden en sms vil være nået frem.

Hvis I konstaterer, at der mangler vand, så ring til John på 30442575 eller 56730414.

Morten Christensen, bestyrelsen.

 

Generalforsamling 2011

Afholdes lørdag 4/6 2011 kl. 10.00 i Roholte Forsamlingshus.
Jfr. de nuværende vedtægters § 8 skal forslag fra medlemmerne være indsendt til bestyrelsen senest 1/4. På generalforsamlingen stiller bestyrelsen forslag om at ændre denne tidsfrist til 30/4 med virkning for generalforsamlingen 2012.

Udkast til årsrapport forventes lagt på hjemmesiden ca. 15/4.