Ekstraordinær generalforsamling 28/4 2024 kl. 13.00

Til andelshavere i Mosebølle Vandværk

På den ekstraordinære generalforsamling i maj 2023 fik bestyrelsen mandat til at færdigforhandle en kontrakt med Orup Vandværk om sammenlægning.
Desværre har bestyrelsen ikke kunne afslutte forhandling med Orup Vandværk ud fra det oplæg som lå til grund for mandatet.

Derfor indkaldes til:
Ekstraordinær generalforsamling søndag den 28. april 2024
kl. 13.00 i Roholte Aktivitetshus (forsamlingshuset).

Dagsorden:
1) Valg af dirigent.

2) Valg af stemmetællere.

3) Bestyrelsens fremlæggelse af vandværkets muligheder.
1 – Sammenlægning med NK-Forsyning, se bilag 1
2 – Sammenlægning med Orup Vandværk, se bilag 2
3 – Forsættelse som selvstændigt vandværk med nye bestyrelsesmedlemmer, se bilag 3

Bestyrelsen anbefaler sammenlægning med NK-Forsyning og generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at færdigforhandle en overdragelseskontrakt.

4) Afstemning.

På bestyrelsens vegne
Kurt Solbjerg-Nielsen
formand
tlf. 3024 9220

Indkaldelse og dagsorden med bilag