Aflæsning af vandmålerne

Alle vandværkets vandmålere skal aflæses pr. 1/1 til brug for årsopgørelsen til forbrugerne.

Bestyrelsen udfører af læsningen som en fjernaflæsning i den første uge af januar.

Hvis du ikke får en orientering med målerstand, når din vandmåler bliver aflæst, kan du komme på listen ved at sende en mail til vand@msbvand.dk.