Generalforsamling 6/6 2010

Vandværket holdt sin ordinære generalforsamling søndag 6/6 2010 kl. 10.00 i Roholte Forsamlingshus.

Formanden omtalte i sin beretning, at kommunen har krævet, at flourid-indholdet i vandet skal nedbringes fra det nuværende 1,7 til grænseværdien på 1,5. Vi har fået en frist på 3 år til at finde en løsning og arbejder systematisk med mulighederne.

Beretning og regnskab blev godkendt.

Forslag 5.1 om nedsættelse af driftsomkostningen og hævning af vandprisen blev forkastet med 44 stemmer imod, 8 stemmer for og 1 blank.

Forslag 5.2 om ændrig af rgnskabsår blev forkastet. Derimod var der flertal for bestyrelsens forslag om, at til næste år ændres vedtægterne, så forslag fra medlemmer kan afleveres inden 1/5 og udkast til årsregnskab kan hentes på hjemmesiden ca. 15/4.

Til bestyrelsen genvalgtes Svend Wedege og Morten Christensen, og der var nyvalg af John Bachmann. Som suppleant valgtes Hugo Christensen.

Generalforsamlingen afsluttedes med 1 minuts stilhed til ære for Poul Fjordvald, bestyrelsesmedlem og vandværkspasser, der er afgået ved døden i året.