Ordinær generalforsamling 11/6 2023

Ordinær generalforsamling afholdes søndag 11. juni 2023 kl. 10.00 i Roholte Aktivitetshus (forsamlingshuset).

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Regnskab
 4. Procedure for sammenlægningen med Orup vandværk
  -Bestyrelsen fortsætter indtil kontrakten er afsluttet
 5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer til Orups vandværks bestyrelse.
 6. Valg af revisor.
 7. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne
Kurt Solbjerg-Nielsen

Generalforsamlings-indbydelse 2023 ordinær
bestyrelsens beretning 2022-2023
MSBvand_aars_2223
budget-2023-maj
 
Offentliggjort 27/5 kl. 10.50

Generalforsamlingsreferat 2023 offentliggjort 18/6 2023

Ekstraordinær generalforsamling 20/5 2023

Til andelshaverne i Mosebølle Vandværk

Igennem de sidste 2 år har bestyrelsen forhandlet med NK-Forsyning, Faxe Forsyning og senest Orup Vandværk om overdragelse af vandværket. Hvis vandværket skal fortsætte som selvstændigt, skal generalforsamlingen 11/6 vælge mindst 3 nye bestyrelsesmedlemmer.  Derfor indkaldes til

ekstraordinær generalforsamling lørdag den 20. maj 2023 kl. 10.00 i Roholte Aktivitetshus (forsamlingshuset).

Dagsorden::

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Bestyrelsens fremlæggelse af vandværkets muligheder, bilag 1 og bilag 2
  1 – Fortsættelse som selvstændigt vandværk med nye bestyrelsesmedlemmer
  2 – Sammenlægning med Orup Vandværk, se bilag 3
  3 – Sammenlægning med NK-Forsyning, se bilag 4
 4. Valg imellem de 3 muligheder.
 5. Bemyndigelse til bestyrelsen
  1: Ved valg af punkt 1 vælges ny bestyrelse på ordinær generalforsamling 11/6.
  2: Ved valg af punkt 2 bemyndiges den siddende bestyrelse til at afslutte forhandlingerne med Orup Vandværk og på ordinær generalforsamling 11/6 vælges op til 2 medlemmer til Orup Vandværks bestyrelse.
  3: Ved valg af punkt 3 bemyndiges den siddende bestyrelse til at afslutte forhandlingerne med NK-Forsyning.

Bestyrelsen

Generalforsamlingsindkaldelse med dagsorden
Bilag 1 orientering fra bestyrelsen
Bilag 2 oversigt over økonomi
Bilag 3 information om Orup Vandværk
Bilag 4 orientering om NK-Forsyning

Referat af den ekstraordinære generalforsamling

Offentliggjort 5/5 2023 kl. 22.30.