Aflæsning af vandmålerne 1/1 2024

Alle vandværkets vandmålere skal aflæses pr. 1/1 til brug for årsopgørelsen til forbrugerne.

Vandværket udfører af læsningen af tælleren pr 1/1 som en fjernaflæsning i den første uge af januar. Måleren kan normalt kan aflæses ude fra vejen.

Hvis du ikke får en orientering med målerstand, når din vandmåler bliver aflæst, kan du komme på listen ved at sende en mail til vand@msbvand.dk.

Ordinær generalforsamling 11/6 2023

Ordinær generalforsamling afholdes søndag 11. juni 2023 kl. 10.00 i Roholte Aktivitetshus (forsamlingshuset).

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Regnskab
  4. Procedure for sammenlægningen med Orup vandværk
    -Bestyrelsen fortsætter indtil kontrakten er afsluttet
  5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer til Orups vandværks bestyrelse.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne
Kurt Solbjerg-Nielsen

Generalforsamlings-indbydelse 2023 ordinær
bestyrelsens beretning 2022-2023
MSBvand_aars_2223
budget-2023-maj
 
Offentliggjort 27/5 kl. 10.50

Generalforsamlingsreferat 2023 offentliggjort 18/6 2023

Aflæsning af vandmålerne

Alle vandværkets vandmålere skal aflæses pr. 1/1 til brug for årsopgørelsen til forbrugerne.

Bestyrelsen udfører af læsningen som en fjernaflæsning i den første uge af januar.

Hvis du ikke får en orientering med målerstand, når din vandmåler bliver aflæst, kan du komme på listen ved at sende en mail til vand@msbvand.dk.

 

Sådan lukker du for vandet

sådan lukker du for vandet

målerbrønd

1. Luk hanen fra vandværket (den hvor der ikke er en aftapningshane, og tit den der er nærmest huset, da ledningen for det meste ligger over kors i bunden af brønden).

2. Sørg for at den anden hane (til dine rør) er åben. Den har godt af at blive motioneret et par gange om året.

3. Åbn aftapningshanen (den lille messinghane) – så vandet fra huset kan løbe ud.

4. Åbn alle haner i huset, så vandet kan løbe ud, og ikke bliver stående i rørene p.g.a. vakuum.

5. BEMÆRK! Når vandet er ude af rørene, SKAL aftapningshanen lukkes igen for at undgå opstigende vand og forurening.

6. Husk at aflæse vandmåleren.

Sådan åbner du for vandet:

1. Luk alle haner i huset.

2. Motionér evt. aftapningshanen – og lad den forblive lukket.

3. Motionér evt. hanen til dine rør – og lad den forblive åben.

4. Åbn hanen fra vandværket