Generalforsamling 12/6 2022

Generalforsamlingen 2022 afholdes søndag 12/6 kl. 10.00 i Roholte Aktivitetshus.

Generalforsamlings-indbydelse 2022
Årsregnskab 2021/22
Bestyrelsens beretning 2021-2022
Budget 2022

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.
2) Valg af stemmetællere.
3) Bestyrelsens beretning.
4) Regnskab.

5) Indkomne forslag
1 Bestyrelsen udarbejder budget for regnskabsåret, se bilag 1
2 Bestyrelsen udarbejder en udskiftningsplan for ledningsnettet, se bilag 2
3 Realitetsforhandlinger med NK Forsyning om nedlæggelse af Mosebølle Vandværk, se bilag 3
4 Der kan i regnskabsåret 1. april 2022 til 31. marts 2023 maksimalt udbetales kr. 23.000 i samlede honorarer til bestyrelsen, se bilag 4.

6) Valg til bestyrelse. Iflg. vedtægterne er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg:
Svend Wedege ( modtager genvalg )
Morten Christensen ( modtager genvalg )
Suppleant, Jan Schneider ( modtager genvalg ).

7) Valg af revisor.
8) Eventuelt.

  • Kurt Solbjerg-Nielsen
    Rylevej 16
    30249220

Iflg. vedtægternes § 8 skal indkomne forslag afgives til bestyrelsen senest 30. april. Der er indkommet 4 forslag.

Dagsorden offentliggjort 27/5 2022
Dato meddelt 26/4 2022

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *