Generalforsamling 2017

holdes søndag 11. juni 2017 kl. 10.00 i Roholte Aktivitetshus (forsamlingshuset).

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Protokol og formandens beretning.
 3. Regnskab.
  Mosebølle Vandværk, årsregnskab 2016/2017
 4. Indkomne forslag.
  Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes § 8, 3. afsnit fra:
  Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem, eller ved annoncering i en lokal avis, med angivelse af dagsorden.
  til:
  Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved meddelelse på vandværkets hjemmeside og udsendelse af emails til registrerede email-adresser.
 5. Valg til bestyrelse.
  På valg er:
  Kurt Solbjerg-Nielsen
  Hugo Christensen
  Jan Schneider
  Suppleant, Frank Høj Jensen.
 6. Valg af revisor.
 7. Eventuelt

pbv.
Kurt Solbjerg-Nielsen
Rylevej 16
tlf. 3024 9220

Iflg. vedtægternes § 8 skal indkomne forslag afgives til bestyrelsen senest 30. april.
Eneste indkomme forslag er bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *