Generalforsamling 2017

blev afholdt 11/6 2017.

På generalforsamlingen blev Kurt Solbjerg, Jan Schneider og Hugo Christensen genvalgt til bestyrelsen.

Forslaget om vedtægtsændring blev vedtaget. Vedtægternes § 8, 3. afsnit lyder nu:

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved meddelelse på vandværkets hjemmeside og udsendelse af emails til registrerede email-adresser.

Dvs. at der fremover ikke vil blive indbudt til generalforsamlingen på papir til den enkelte andelshaver.
Fremover bliver indbydelsen udsendt på email og bekendtgjort på hjemmesiden. Det er derfor vigtigt at meddele sin mail-adresse ved at skrive til vandværket på vand@msbvand.dk.

 

 

Opkrævninger for 2016

Opkrævningerne for 2016 skulle have været udsendt med Betalingsservice i februar 2017 til betaling 16/2. Noget er gået galt et sted i kommunikationen mellem vores system og Betalingsservice, så de ikke er kommet med.

Forbrugere, som ikke er tilmeldt Betalingsservice får snarest tilsendt et girokort, mens forbrugere, der er tilmeldt Betalingsservice bliver opkrævet 1/3 2017.